Latvijas čempionāts Bērnu un jaunatnes čempionāts Pārbaudes spēles

 

2010./2011. gada Latvijas Atklātā čempionāta hokejā Reglaments

Apstiprināts

 LHF valdes sēdē,

2010.gada 3.septembrī


K. Lipmans.
LHF prezidents

 

2011. GADA LATVIJAS ATKLĀTĀ

 
VIRSLĪGAS HOKEJA ČEMPIONĀTA
 

REGLAMENTS

 

1. Mērķi un uzdevumi. 

 

1.1. Popularizēt hokeju valsts iedzīvotāju vidū.

1.2. Pilnveidot hokejistu meistarību un gatavot rezerves Latvijas hokeja valstsvienībai, akcentējot 

   Latvijas U – 20 un U – 18 izlašu intereses.

1.3. Noskaidrot 2011. gada Latvijas čempionu hokejā.

 

2. Vadība. 

 

2.1. Latvijas čempionātu hokejā organizē un vada Latvijas Hokeja federācija (turpmāk LHF).

2.2. Saskaņā ar šo reglamentu, čempionāta tiešo vadību nodrošina LHF izpilddirektors Ē. Grabovskis

    – sacensību organizators, un valdes apstiprināts čempionāta galvenais tiesnesis, pamatojoties uz :

-         IIHF hokeja sacensību noteikumiem;

-         LHF valdes lēmumiem un apstiprinātajiem noteikumiem;

-         nolikumu „Par spēlētāju pārejām”;

-         LHF „Disciplināro sodu nolikumu”.

2.3. Virslīgas spēļu uzraudzību izvēles kārtībā vai nepieciešamības gadījumā veic sacensību

    organizators, galvenais tiesnesis, vai kāda cita LHF valdes nozīmēta oficiāla amatpersona.

    Izslēgšanas spēlēs spēļu uzraudzība ir obligāta.

2.4. Organizatoriskos jautājumus izpilddirektora vadībā, piedaloties LHF prezidentam vai kādam no

    LHF valdes locekļiem, risina sacensību direktorāts, kurā pārstāvēti visi virslīgas klubi.    

2.5. Visus reglamenta, LHF un IIHF noteikumu pārkāpumu gadījumus, iesniegtos protestus izskata

    LHF Disciplinārā komisija. LHF Disciplinārās komisijas lēmumus apelācijas kārtībā var pārsūdzēt

    LHF valdē. Nepieciešamības gadījumos, pēc LHF valdes vai sacensību direktorāta lēmuma, spēļu

    uzraudzību veic LHF iecelti un valdes apstiprināti spēļu inspektori.

2.6. Ierosinājumus par izmaiņām virslīgas reglamentā iesaka sacensību direktorāts un apstiprina LHF

    valde.

 

 

 

3. Laiks un vieta. 

 

2011. gada Latvijas virslīgas hokeja čempionāts notiek no 2010. gada 17. septembra līdz

2011. gada aprīlim pēc LHF valdes apstiprinātā spēļu kalendāra.

3.1. Klubiem, kuri piesaka savu komandu līdzdalību virslīgā kopā ar vārdisko pieteikumu jāiesniedz

    LHF vienošanās ar ledus halli , kurā klubs rīkos savas mājas spēles (LHF mājas lapā sadaļā „Par

    LHF” apakšpunktā „Dokumenti”).

3.2. Čempionāta spēles atļauts rīkot tikai ledus hallēs, kuras atbilst LHF noteikumiem virslīgas

    sacensību sarīkošanai.

3.3. Par haļļu atbilstību sacensību rīkošanai lemj LHF apstiprinātā sporta bāzu komisija.

 

4. Dalībnieki

4.1. 2011. gada Latvijas virslīgas hokeja čempionātā, piesakot savas komandas, var piedalīties visi

    Latvijas klubi, kuri ir LHF biedri vai biedru kandidāti un samaksājuši biedru naudu par 2010. gadu.

4.2. Virslīgā atļauts piedalīties spēlētājiem ar LHF 2010./2011. gada sezonai derīgām licencēm

4.3. Klubi ir atbildīgi par savu komandu spēlētāju apdrošināšanu.

4.4. Virslīgas čempionātā atļauts spēlēt hokejistiem, kuri dzimuši 1994. gadā un vecākiem.

4.5. Par visiem 1993., 1994. gadā dzimušajiem hokejistiem, kopā ar vārdisko pieteikumu, jāiesniedz

    pilnībā aizpildīta speciālā veidlapa gados jaunāka gadagājuma hokejista atļauju spēlēšanai

    vecākā vecuma grupā (LHF mājas lapā sadaļā „Par LHF” apakšpunktā „Dokumenti”).

4.6. Katrā no komandām atļauts pieteikt ne vairāk par 30 hokejistiem, neskaitot spēlētājus, kuri

  dzimuši 1993. – 1994. gados.

4.7. Ikvienā no klubu komandām var pieteikt piecus ārvalstu hokejistus. Visiem citu valstu hokeja

    federāciju jurisdikcijā esošajiem hokejistiem jābūt nokārtotām pārejas kartēm atbilstoši IIHF

    pārejas noteikumiem.

   (Ja virslīgas čempionātā piedalās Lietuvas komanda, lietuviešu spēlētāji pārējo klubu komandu

    sastāvos netiek uzskatīti par ārzemniekiem.)

 

5. Sarīkošanas kārtība. 

 

5.1. 2011. gada Latvijas meistarsacīkstēs hokejā virslīgā notiek divos posmos.

5.1.1. Pirmajā posmā pēc četru apļu sistēmas noskaidro virslīgas 2011. gada virslīgas regulārā

     čempionāta uzvarētāju.     

5.1.2. Pirmā posma spēļu sarīkošanas kārtība:

     - spēles ilgums pamatlaikā 3 x 20 minūtes tīrais laiks;

     - pēc neizšķirta rezultāta pamatlaikā, pēc trīs minūšu pārtraukuma, tiek nozīmēti pēcspēles

       metieni. Katra komanda izpilda pa vienam metienam, līdz viena komanda gūst vārtus, bet otra

       nē. Metienus var izpildīt jebkurš spēlētājs, neierobežotu reižu skaitu, kas fiksēts spēles

       protokolā un neizcieš sodu. Metienu izdarīšanas secību nosaka ar izlozi, secību mainot ik pēc

      trim sērijām.

5.2. Otrajā posmā notiek izslēgšanas turnīrs.

      Pēc regulārā čempionāta rezultātiem komandas tiek sakārtotas:

 

                 1/4fināls         1/2fināls              Fināls

            1 – 8 -------------

                                      ---------------

            4 – 5 -------------

                                                            --------------------

            3 – 6 -------------

                                      ---------------

            2 – 7 -------------

 

5.2.1. Otrā posma (izslēgšanas turnīra) sarīkošanas kārtība:

     - spēles ilgums pamatlaikā 3 x 20 minūtes tīrais laiks;

     - pēc neizšķirta rezultāta pamatlaikā, pēc trīs minūšu pārtraukuma bez ledus liešanas, tiek spēlēts

       desmit minūšu papildlaiks, pa četriem laukuma spēlētājiem katrā no komandām, līdz pirmajiem

       gūtajiem vārtiem;

     - ja papildlaikā vārti netiek gūti, tiek nozīmēti pēc spēles metieni pēc ledus sagatavošanas.

5.3. Pēc spēles metienu izpildīšanas kārtība izslēgšanas spēlēs:

     - metienu izdarīšanas secību nosaka ar izlozi;

     - abas komandas izpilda 3 metienu sēriju (atbilstoši IIHF hokeja spēles noteikumiem);

     - spēlētājam, kurš tiek sodīts pēcspēles metienu sērijas laikā, jāatrodas uz sodīto spēlētāju soliņa

       vai jādodas uz komandas ģērbtuvi;

 - ja pēc trīs metienu sērijas neizdodas noskaidrot uzvarētāju, tad metienus turpina pa vienam

    spēlētājam no katras komandas, neatkarīgi no tā vai viņi ir piedalījušies pirmo trīs metienu

    sērijā vai nav;

     - pirmā metienu izpilda uzsāk tā komanda, kura trīs metienu sēriju uzsāka kā otrā;

     - metienus, neierobežotu reižu skaitu, var izpildīt jebkurš spēlētājs, līdz brīdim, kamēr viena

        komanda gūst vārtus, bet otra nē;

      - spēlētājs, kura noraidījums nav beidzies, noslēdzoties spēles papildlaikam, netiek pielaists pie

       pēcspēles metienu izpildīšanas un viņam ir jāturpina atrasties uz noraidīto soliņa vai jādodas uz

       komandas ģērbtuvi.

5.3.1 Spēles protokolā tiek atzīmēts spēlētājs, kurš realizējis pēdējo pēcspēles metienu pēc kura ir

      noteikts sacensības uzvarētājs.

5.4. Fināla septītā izšķirošā spēlē, kuras pamatlaikā tiek fiksēts neizšķirts rezultāts, pēc ledus

     sagatavošanas tiek nozīmēts 20 minūšu papildlaiks līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem, ja pirmais

     20 minūšu papildlaiks beidzas bez vārtu guvuma, pēc ledus sagatavošanas sacensība tiek

     turpināta otrajā 20 minūšu papildlaikā, tad trešajā u.t.t. līdz kāda no komandām gūst vārtus.

     Komandās spēlē pa pieciem laukuma spēlētājiem.

5.5. Izslēgšanas turnīra uzvarētājs iegūst 2011. gada Latvijas čempiona titulu, kas klubam dod

     tiesības pārstāvēt valsti čempionu vienību ranga IIHF rīkotajās sacensībās.

5.6. Spēļu sākums darba dienās ne vēlāk kā 19.00, bet sestdienās, svētdienās ne vēlāk kā 18.00

5.6.1. Spēļu sākuma laiki var mainīties tikai saistībā ar to translāciju televīzijā.

 

6. Spēļu kalendārs.

 

6.1. Spēļu kalendārs tiek izveidots, saskaņojot to ar sacensību direktorātu.

6.2. Kalendāru apstiprina LHF valde.

6.2.1.Izmaiņas var notikt tikai izņēmuma kārtā, komandām savstarpēji vienojoties, saskaņā ar LHF

    valdes lēmumu.

 

7. Papildinājumi sacensību noteikumos. 

 

7.1. Virslīgas kluba komandā pieteiktajam spēlētājam jābūt pastāvīgam spēlētāja numuram, kas

   obligāti ierakstāms komandas pieteikumā čempionātam.

7.2. Abu krāsu komandas formas tērpu komplektiem obligāti spēlētāju uzvārdi uz formas tērpa

   muguras plecu daļas un vieni un tie paši spēlētāju pastāvīgie numuri.

7.3. Hokejists, kurš iesaistās spēlē ar atšķirīgu spēlētāja numuru nekā to, kas fiksēts komandas

   pieteikumā uz spēli un ierakstīts protokolā brīdināms un viņam aizliegts piedalīties spēlē līdz

   brīdim, kamēr viņa formas tērpa numurs atbildīs spēles protokolā fiksētajam.

    Par šādu atkārtotu rīcību spēlētājs noraidāms no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku

   (disciplinārais sods līdz spēles beigām).

7.4.Spēlētājs, kas nav iekļauts komandas pieteikumā uz konkrēto spēli un nav ierakstīts protokolā

    nevar piedalīties spēlē.

7.5. Ja šādu, spēlei nepieteiktu, hokejistu sekretārs atklāj spēles gaitā, galvenajam tiesnesim viņš

    nekavējoties jānoraida no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku.

7.6. Ja šāds, spēlei nepieteikts, spēlētājs gūst vārtus vai asistē vārtu guvējam, vārtu guvums netiek

    ieskaitīts un galvenajam tiesnesim viņš nekavējoties jānoraida no laukuma uz visu atlikušo spēles

    laiku.

7.7.Ja šāds, spēlei nepieteikts, spēlētājs izdara noteikumu pārkāpumu, galvenajam tiesnesim viņš

    nekavējoties jānoraida no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku, bet sods jāizcieš komandas

    kapteiņa nozīmētam spēlētājam.

 

8. Pieteikumi. 

 

8.1. Komandu iepriekšējie pieteikumi (drukātiem burtiem) uz LHF apstiprinātas veidlapas (LHF

     mājas lapā sadaļā „Par LHF” apakšpunktā „Dokumenti”) līdzdalībai virslīgā jāiesniedz LHF

    izpilddirektoram Ē.Grabovskim līdz 2010.gada 24.maijam, plkst. 12.00.

8.2. Pilnībā aizpildīti vārdiskie pieteikumi uz LHF apstiprinātas veidlapas (LHF mājas lapā

     sadaļā „Par LHF” apakšpunktā „Dokumenti”) līdzdalībai virslīgas čempionātā jāiesniedz kopā ar

     apstiprinājumu par LHF biedru naudas samaksu un ar, pilnībā aizpildītām, speciālajām

     veidlapām ikvienam hokejistam, kurš dzimis 1993. gadā un jaunākam iesniedzami LHF līdz

     2010.gada 13.septembrim plkst. 15.00 sporta menedžerim M. Pagodkinam.

8.2.1. Līdz ar pieteikumiem klubam jāiesniedz LHF (iesūtot elektroniskā veidā) visu spēlētāju un

     komandas vadības foto (3 x 4 cm jeb pases foto izmērā un formātā).

8.2.2. Līdz ar pieteikumiem klubam jāiesniedz LHF standarta līguma kopija ar halli, kurā klubs

    rīkos savas mājas spēles.     

8.3. Ārvalstu hokejistiem un Latvijas klubu spēlētājiem, kuri mainījuši piederību klubam, piesakot

    viņus dalībai virslīgā jābūt pilnībā nokārtotām IIHF (ārvalstniekiem) vai LHF pārejas kartēm.

8.3.1. Spēlētāju piederību klubam nosaka LHF nolikums „Par spēlētāju pāreju” (apstiprināts

   28.06.2007.g., papildināts 16.08.2007.g., 29.05.2008.g.,10.08.2009.g.).

8.4. Papildu pieteikumi iesniedzami LHF katru darba dienu līdz plkst. 16.00, bet ne vēlāk kā 24

   stundas pirms kārtējās čempionāta spēles.

8.4.1.Izmaiņas pieteikumos iespējams veikt izmantojot elektronisko pastu vai faksa pakalpojumus.

    Šajos gadījumos vērā tiks ņemta pieteikuma noformējuma pareizība, visu nepieciešamo papildu

    dokumentu esamība un fiksētais saņemšanas laiks.

8.5. Klubs ir pilnībā atbildīgs par IIHF un LHF nolikumu „Par spēlētāju pāreju” un citu

    reglamentējošo dokumentu prasību ievērošanu.

8.6. Uzrādot 2010./2011. gada sezonai derīgu virslīgas spēlētāja licenci, spēlētājam ir tiesības

    apmeklēt visas LHF rīkotās hokeja sacensības, izņemot Latvijas izlases spēles.

8.7. Izdarīt izmaiņas, atsaukt un pieteikt spēlētājus iespējams līdz 2011.gada 31. janvārim.

 

9. Uzvarētāju noteikšana. 

 

9.1. Virslīgas regulārajā čempionātā komandu vietas tiek noteiktas atbilstoši izcīnīto punktu

      summai.

9.2. Virslīgas regulārajā čempionātā par

- uzvaru pamatlaikā komandai 3 punkti,

- uzvaru pēcspēles metienos 2 punkti,

- zaudējumu pēcspēles metienos 1 punkts,

- zaudējumu pamatlaikā 0 punktu

9.2.1. Gadījumā, ja regulārajā čempionātā divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits,

      augstāku vietu ieņem komanda, kurai:

1. vairāk punktu savstarpējās spēlēs;

2. labāka vārtu starpība savstarpējās spēlēs;

3. vairāk gūto vārtu savstarpējās spēlēs;

4. vairāk uzvaru visās čempionāta spēlēs;

5. labāka vārtu starpība visās čempionāta spēlēs;

6. vairāk iegūto vārtu visās čempionāta spēlēs;

7. mazāka komandas soda minūšu summa čempionātā;

8. ar izlozes palīdzību.

 

10. Protesti. 

 

10.1. Komanda, kas vēlas iesniegt protestu, nekavējoties par to paziņo spēles galvenajam tiesnesim,

      kurš pieteikumu fiksē spēles protokolā ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla.

10.2. Protesta iesniegšanu ar savu parakstu jāapliecina kluba prezidentam vai komandas

      galvenajam trenerim, vai komandas pārstāvim. Nevienam citam no komandas nav tiesību

      pieteikt un iesniegt protestu.

10.3. Rakstiskais protests, kuru parakstījis kluba vadītājs, ar izsmeļošu protesta būtības izklāstu 24

      stundu laikā, pēc spēles beigu signāla, jānosūta (pasta zīmogs) vai jānogādā LHF.

10.3.1. Iesniedzot rakstisko protestu, klubam jāiemaksā LHF kasē Ls 100,-. Maksājumu

      apliecinošais dokuments jāiesniedz LHF kopā ar rakstisko protestu.

     Ja disciplinārā komisija vai LHF valde apelācijas kārtībā protestu apmierina, iemaksātā nauda

     tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

10.4. Izskatīšanai netiek pieņemti protesti par

- aizmugures stāvokli,

- ripas pārmetieniem,

- iemetienu vietas izvēli,

- sodu noteikšanu,

- ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

10.5. Ja 24 stundu laikā pieteiktā protesta teksts netiek iesniegts LHF, klubs tiek sodīts ar naudas

      sodu Ls 50, - apmērā.

10.6. Kopā ar protestu atļauts iesniegt arī spēļu video ierakstus Disciplinārās komisijas vajadzībām,

     ar noteikumu, ka kasete vai disks tiek nodots spēles galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 30

     minūtes pēc spēles beigu signāla. Vēlāk iesniegtos spēļu ierakstus disciplinārā komisija tiesīga

     neizskatīt.

 

11. Klubu pienākumi. 

 

11.1. Katrai komandai, ne vēlāk kā 60 minūtes pirms spēles sākuma, uz vienotās LHF veidlapas

     (LHF mājas lapā sadaļā „Par LHF” apakšpunktā „Dokumenti”) jāiesniedz spēles sekretāram

     sastāva pieteikums kopā ar visu tajā minēto hokejistu licencēm. Hokejisti, kuriem nav spēlētāju

     licenču spēlē piedalīties nevar.

11.2. Laukuma saimniekam pirms spēles jānodrošina komandām 15 minūšu iesildīšanās uz ledus

     (par tās kārtību informējot pretinieku komandu un tiesnešus) pirms noteiktā spēles sākuma laika,

     kā arī jāparedz 15 minūtes ledus sagatavošanai, kopā ne mazāk par 30 minūtēm pirms noteiktā

     spēles sākuma laika.

11.3. Laukuma saimniekam pirms spēles jānodrošina licencēta medicīnas personāla klātbūtne.

11.3.1. Medicīnas personālam līdz komandu iziešanai uz iesildīšanos obligāti jāparakstās spēles

      protokolā, norādot sava medicīnas darbinieka sertifikāta numuru vai uzspiežot ārsta zīmogu. 

      Ja spēles laikā kāds no spēlētājiem guvis traumu, medicīnas personālam par to jāizdara atzīme

      protokolā, norādot traumu un sniegto palīdzību. To pārbauda un fiksē spēles galvenais tiesnesis.

11.4. Bez sertificēta medicīnas darbinieka klātbūtnes un paraksta spēles protokolā iesildīšanās nevar

      sākties. 

11.5 Sertificēta medicīnas darbinieka neierašanās, uz iesildīšanās sākumu, gadījumā komandām

      obligāti jāgaida līdz noteiktajam spēles sākuma laikam.

11.5.1. Ja šajā laikā sertificēts medicīnas personāls ierodas un parakstās spēles protokolā, sākas

      komandu iesildīšanās un noteiktais spēles sākuma laiks tiek pārcelts uz vēlāku laiku par tik

      minūtēm, cik nokavēts, gaidot medicīnas personālu.

11.5.2. Ja līdz noteiktajam spēles sākuma laikam sertificēts medicīnas personāls nav ieradies un

      parakstījies spēles protokolā, spēle nevar sākties un mājinieku komandai tiek ieskaitīts

      zaudējums.

11.6. Klubs-saimnieks pilnībā atbildīgs par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu nepieciešamības

     gadījumā.

11.7. Laukuma saimniekiem jānodrošina tiesneši ar tēju un dzeramo ūdeni un pretinieku komanda

      ar dzeramo ūdeni, ne mazāk par 25 litriem.

11.8. Komandām, kuras piedalās sacensībās, jābūt diviem krāsu ziņā atšķirīgiem formas tērpu

      komplektiem.

11.8.1. Viesu komanda spēles aizvada gaišās krāsas tērpos, laukuma saimnieki – tumšās,

      kontrastējošas krāsas tērpos. Iespējama formas tērpu saskaņošana un krāsu maiņa starp komandām

      pirms pieteikumu spēlei iesniegšanas.

11.9. Pēc LHF pārstāvja, galvenā tiesneša vai spēles uzrauga pieprasījuma virslīgas spēles

      videoieraksts ne vēlāk kā 30 minūtes pēc spēles nododams sacensību galvenā tiesneša vai spēles

      uzrauga rīcībā.

11.10. Virslīgas spēlēs obligāts interneta pieslēgums pie tiesnešu galdiņa, atbilstošā datortehnika un

      personāls spēles pārraidīšanai internetā LHF mājas lapā (on-line).

11.11. Par minētās pārraides nenodrošināšanu komanda tiek sodīta ar Ls 50,-

 

12. Tiesības. 

 

12.1. Komandu pārstāvji tiesīgi pirms spēles un spēles pārtraukumos iepazīties ar pretinieku

      komandas sastāvu un pārbaudīt pretinieku komandas licences pie sekretāra.

12.2. Pēc spēles beigu signāla licenču pārbaude aizliegta.

12.3. Klubu vadītājiem, treneriem un menedžeriem nav tiesību iejaukties tiesnešu darbā vai jebkādā

      citā veidā traucēt tos, ieejot tiesnešu ģērbtuvēs, kā arī publiski izteikt neapmierinātību par

      tiesnešu darbību, pretinieku klubu vadītājiem, hokejistiem un treneriem.

12.4. Biļešu tirdzniecības un to cenu noteikšanas tiesības mājas spēlēs pieder klubiem.

12.5. Reklāmas tiesības uz savas komandas formas tērpiem, laukuma apmalēm, zem ledus, kurā

      mājas spēles aizvada komanda, pieder klubiem. Visas reklāmas obligāti saskaņojamas ar LHF,

      lai nerastos pārkāpumi un konfliktsituācijas.

12.6. Komandai nav tiesību atteikt ierašanos uz kalendārā paredzēto spēli, pamatojot to ar spēlētāju

      slimību, transporta trūkumu vai jebkādu citu iemeslu .

12.7. Komandas nosaukumā atļauts iekļaut ne vairāk kā divu klubu ,firmu nosaukumus, obligāti kā

      pirmo minot sava kluba nosaukumu.

12.8. Ja komandas laukuma saimnieka rīcībā ir sistēma „video gols”, atļauta tās izmantošana

      spēlēs, par to pirms spēles informējot galveno tiesnesi un pretinieku komandu.

 

13. Atbildība. 

 

13.1 Spēli var sākt, ja spēles protokolā ierakstīti un uz sasveicināšanos laukumā izgājuši 16 spēlētāji,

      tai skaitā vārtsargs.

13.2 Klubu vadītāji un treneri atbild par hokejistu uzvedību sacensību laikā, ieskaitot stundu pirms un

      tikpat ilgu laiku pēc spēles.

13.3. Par neierašanos uz spēli tiek uzskatīti visi gadījumi, kad:

- savlaicīgi nav ieradies medicīnas personāls,

- laukums nav sagatavots spēles sākšanai,

- nav nepieciešamā skaita spēlētāju licenču,

- komandā nav 16 spēlētāju,

- viesu komandai ceļā sabojājies transports,

- un citi gadījumi, kad pēc spēles galvenā tiesneša uzskatiem spēle nevar sākties noteiktajā, vai

  ar nobīdi par iesildīšanās paredzētajām 30 minūtēm, laikā.

13.4. Spēlei obligāti jāsākas ne vēlāk par 30 minūtēm pēc noteiktā tās sākuma laika (ieskaitot

       komandu iesildīšanās laiku).

13.5. Komanda, kas neierodas uz kalendārā paredzēto spēli, sedz visus izdevumus, kas radušies

       pretinieka komandai, lai sarīkotu šo sacensību.

13.5.1. Izdevumu tāmi iesniedz pretinieku komanda un atmaksājamo summu nosaka LHF

       Disciplinārā komisija.    

13.6. Par neierašanos uz spēli komandai ar Disciplinārās komisijas lēmumu ieskaita zaudējumu ar 0:5

       un nosaka soda sankcijas.

13.7. Pēc otrā neierašanās gadījuma komanda tiek izslēgta no čempionāta un sodīta ar soda naudu

      saskaņā ar Disciplinārās komisijas lēmumu.

13.7.1. Spēļu rezultāti izslēgtajai un pārējām komandām tiek ieskaitīti, ja izslēgtā komanda

       nospēlējusi vairāk nekā 50% turnīra spēļu. Pretējā gadījumā spēļu rezultāti turnīra tabulā tiek

       anulēti.

13.8. Par reglamenta noteikumu neievērošanu jautājums tiek skatīts Disciplinārā komisijā.

13.9. Izņēmuma gadījumos pārceltās spēles datums nozīmējams viena kalendārā mēneša laikā. Ja

      klubs, kurš ierosinājis spēles laika pārcelšanu, piedāvā datumu un laiku, bet pretinieku komanda

      nepiekrīt, tad tai jānosauc sev pieņemams datums un laiks. Ja spēles pārcelšanas klubs tam

      nepiekrīt, tad tam tiek ieskaitīts 0 – 5 zaudējums un piespriests 250.- LVL naudas sods.

 

14. Tiesneši.

 

14.1. Virslīgas tiesīgi apkalpot LHF tiesnešu komitejas licencēti un LHF valdes apstiprināti laukuma

     tiesneši un LHF licencēti brigādes tiesneši.

14.2. Tiesnešus uz spēlēm nozīmē sacensību galvenais tiesnesis, apstiprina LHF virslīgas

     organizators.

14.3. Nepieciešamības gadījumā spēļu uzraudzību veic tiesnešu komitejas nozīmēti spēļu uzraugi,

     kura darbu jāapmaksā klubam, kura laukumā notiek spēle.

14.4. Uzraudzība tiek noteikta ar LHF valdes vai Disciplinārās komisijas lēmumu.

14.4.1. Otrajā posmā, sākot ar izslēgšanas spēlēm spēļu uzraudzība ir obligāta.

14.5. Par tiesnešu darbības kvalitāti atbild LHF tiesnešu komiteja.

14.6. Sacensību direktorātā klubu vadītāji ir tiesīgi vērtēt tiesnešu darbību.

14.7. Klubu un komandu ieteikumi par tiesnešu nomaiņu uz nozīmēto spēli netiek pieņemti.

14.8. Tiesnešu lēmums spēles gaitā ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne klubu vadītāji, ne

     treneri.

14.9.Virslīgas regulārajā čempionātā spēles laukumā tiesā viens galvenais tiesnesis un divi

     līnijtiesneši.

14.10. Virslīgas izslēgšanas spēļu finālu tiesā divi galvenie tiesneši un divi līnijtiesneši.

14.11. Tiesnešu brigādes sastāvs virslīgā: sekretārs, divi soda laika tiesneši, tīrā laika tiesnesis, divi

     vārtu tiesneši, informators.

 

15. Arēnas. 

 

    Klubam jāslēdz vienošanās ar ledus halli, kurā tas rīkos čempionāta mājas spēles, par to, ka halle

    spēj nodrošināt un ievērot visus LHF noteikumus un reglamenta sekojošas prasības:

15.1. halles, kurās notiek čempionāta spēles, atbild par kārtību un drošību stundu pirms spēles,

      spēles laikā un stundu pēc spēles.

15.2. hallēm, kurās notiek virslīgas spēles spēļu laikā un pusstundu pirms un pēc tās jānodrošina

      a) tiesnešiem telefona sakarus,

      b) iespēju nosūtīt informāciju pa faksu,

      c) ar kopēšanas tehniku,

      d) interneta pieslēgumu pie tiesnešu galdiņa.

15.3. halles īpašniekiem jāgarantē LHF logo un federācijas sponsoru reklāmu ( kopskaitā ne vairāk

     par trīs) izvietošanu uz apmalēm iepriekš saskaņotās vietās.

15.4. hallēm, kurās notiek Latvijas čempionāta virslīgā spēles jānodrošina iespēja nepieciešamības

     gadījumā operatīvi izsaukt ātro palīdzību.

15.5. hallēs, kurās notiek čempionāta spēles redzamā vietā jāizvieto virslīgas turnīra tabulas,

     jāizvieto hallē notiekošo virslīgas spēļu kalendāri, kā arī vajadzības gadījumā jānodrošina

     vieta, citas informācijas par čempionātiem izvietošanai.

15.6. tribīnēs virslīgas spēļu laikā jābūt atzīmētām divām sēdvietām LHF pārstāvjiem, spēļu

     uzraugam. Šīs vietas jāsaskaņo ar LHF virslīgas galveno organizatoru vai turnīra galveno tiesnesi. 

15.7. uz katru virslīgas spēli halles administrācijai obligāti jānorīko atbildīgā persona un par to

      jāinformē spēles galvenais tiesnesis un viesu komandas vadība.

 

16. Apbalvošana.